Governors 2021-22

Aakriti Gupta

Vivek Beniwal

Vishal Sharma

Governors 2020-21

Mr. Alok Munshi

Mr. Rudraksh Gupta

Ms. Ardra Raj

Mr. Shubham Sahu

Governors 2019-20

Mr. Dinesh Chandra

Mr. Mohit Daroch

Ms. Nidhi Swami

Ms. Simran Vaidya

Mr. Yashwant Singh

Governors 2018-19

Mr. Agam Gupta

Mr. Ankit Meena

Mr. Anupam Choudhary

Mr. Mohith Majety

Mr. Nikhil Raj

Governors 2017-18

Mr. Aakash Yadav

Mrs. Mounika Rampalli

Mr. Neerav Jain

Mr. Nitin Kush

Mr. Shubham Khandelwal

Mr. Shantanu Mandhane

Governors 2016-17

Mr. Abhishek Ranjan Jaiswal

Ms. Arpita Mangal

Mr. Kedar Prasad

Mr. Mayank Srivastava

Mr. Mohit Kalal

Ms. Jayanti Madhei

Governors 2015-16

Mr. Chandra Mohan Meena

Mr. Jinu JS

Mr. Jitesh Kumar Shivgan

Mr. Paras Prateek

Ms. Supriya Sinha

Mr. Yogesh Charaipotra

Governors 2014-15

Mr. Gagan Goel

Mr. Hitendra Jharwal

Mr. Souvik Maity

Ms. Manisa Mondal

Governors 2013-14

Mrs. Akanksha Chauhan

Mr. Biren Nayak

Ms. Namita Mittal

Mr. Praveen Nayak

Governors 2012-13

Mr. Ankit Saxena

Mr. Divyanshu Sharma

Mr. Nitin Garg

Governors 2011-12

Mr. Nawal Agrawal

Mr. Nitin Nagwani

Mr. Sanghpriya Rahul

Governors 2009 - Forever

Mr. Ankit Joshi

Mr. Kushal Suhasaria

Mr. Shekhar Suman

Get in touch

Address

Technology Adventure Society,

Technology Students' Gymkhana,

Indian Institute of Technology, Kharagpur (721302)

Contact

Copyright © 2021 Technology Adventure Society, IIT Kharagpur